Prosím čekejte...
  •  
 

Prosinec

 

  • V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, příprava na zimu je skončena, je tedy období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si uvědomit z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet a i materiálově zajišťovat přípravky a prostředky pro ochranná opatření v příštím roce.
  • Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené, zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Dále je důležité odstranit, pokud je to s ohledem na počasí možné, všechny opadané plody a listy spadlé pod stromy.
  • Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a likvidujeme.
  • Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.
  • S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce.